A – Препоръчва се за деца
B – Без възрастови ограничения
C – Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст – в киносалона не се допускат лица под 12-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител
C* – Забранен за лица под 12-годишна възраст – в киносалона не се допускат лица под 12-годишна възраст.
D – Забранен за лица под 16-годишна възраст – в киносалона не се допускат лица под 16-годишна възраст, независимо дали са придружени от пълнолетен придружител или не.
X – Забранен за лица под 18-годишна възраст – в киносалона не се допускат лица под 18-годишна възраст, независимо дали са придружени от пълнолетен придружител или не.
TBC – Очаква се категория