Общи условия игра

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА

във Facebook и Instagram: “Харесай, сподели, спечели”

1. ОРГАНИЗАТОР

1. “Харесай, сподели, спечели” се организира и провежда от СИНЕЛЕНД ООД, 203209199 с адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ 47, ет. 3, ап. 7, наричан за кратко наричано за кратко “СИНЕЛЕНД” или “CINELAND” или “CINELAND OOD”,

2. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на интернет страницата на фирмата – www.cineland.bg

2.2 СИНЕЛЕНД си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на страницата.

2.3 В Играта участват всички, които са спазили условията.

2.4 С участието си в Играта участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1 „Харесай, сподели, спечели“ се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 07.03.2024 г. и приключва на 14.03.2024 г. в 23:59 ч. („Период на Играта“)

4.2 СИНЕЛЕНД има право да променя сроковете, като известява за това на страниците си във Фейсбук, профилите в Instagram и на фирмения сайт www.cineland.bg.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Да участва има право всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта не могат да участват служители на фирмата, както и членовете на техните семейства.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с настоящо закупуване на стоки от Организатора с посещение на уеб магазина www.cineland.bg

5.4. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни:

Да хареса и последва Фейсбук-страницата или Инстаграм профил

Да сподели публикацията публично.

Да заяви участие, като напише коментар под публикацията във Фейсбук страницата или Инсаграм профила на Организатора. /коментарът е под формата на въпрос, впечатление или емоджи – няма строго изискване за написаното/.

С публикуване на коментар, всеки участник приема настоящите условия на играта.

5.5. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите (първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им в социалната мрежа.

6. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на СИНЕЛЕНД

6.2 Награди:

– 2 комплекта моливи с гумени фигурки

– 2 магнита

– 1 кутия за храна

– 1 тениска (за деца)

– Двоен билет за премиерата на “Кунг-Фу Панда 4” в Cineland

6.3 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията

6.4 Наградата ще бъде дадена при приключване на играта и ще се обяви на страниците и профилите на СИНЕЛЕНД в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившите се избира чрез томбола на случаен принцип и ще бъде обявен на страниците и профилите на СИНЕЛЕНД в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм

7.2 Представител на СИНЕЛЕНД ще се свърже с победителите на лично съобщение за уточняване начина за получаване на наградата.

7.3 Наградата може да се получи чрез удостоверяване на лицето с документ за самоличност.

7.4 Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.

7.5 В случай, че някой от победителите не се свърже със СИНЕЛЕНД в 5-дневен срок от края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1 СИНЕЛЕНД не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не трябва да се свързва със съответните.

8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на СИНЕЛЕНД. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗЛД

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в КЗЛД, като от своя страна предприема мерки за ЗЛД на абоната, съгласно ЗЗЛ данни.

ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име в Facebook или Instaram могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като СИНЕЛЕНД не дължи за това заплащане.

СИНЕЛЕНД има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 07.03.2024г.