Синеленд България Мол

Телефон каса: 0886 849090

Адрес: София 1404, бул. България 69, търговски център България Мол, етаж 3

Google Maps

***********************************

Синеленд Габрово

Телефон каса: 066 986655 или 0888 949656

Адрес: Габрово 5300, ул. Съзаклятие № 2, комплекс Алеко

Google Maps

***********************************

Синеленд Карлово

Телефон на касата: 033 555 335

Адрес: Карлово 4300, площад “20-ти юли” No 1, етаж

Google Maps

***********************************

Синеленд Централ Мол Плевен

Телефон на касата: 064 977 557 / 0884 083 557

Адрес: Плевен 5800, площад Свобода 25, Сентрал Мол Плевен, ет. 2

Google Maps

***********************************

Синеленд Искра – Велико Търново

Телефон каса: 0899 189190

Адрес: Велико Търново 5000, ул. Бачо Киро № 2

Google Maps

***********************************

Синеленд Синемеджик Търговище

Телефон на касата: 0876207198

Адрес: Търговище 7700, площад Стоян Мавродиев 1

Google Maps

***********************************

Синеленд Мол Перник

Телефон на касата: 0885 997775

Адрес: Перник 2300, ул. Св. Св. Кирил и Методий 23, Мол Перник, ет. 3

Google Maps