ЛОЯЛНА ПРОГРАМА

ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ CINELAND

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

 I.               Организатор на „Програмата за лоялни клиенти CINELAND“ е Синеленд ООД, с ЕИК 203209199.

II.             Целта на програмата за лоялни клиенти е да предоставим привилегии и отстъпки за тях (наричана нататък „Програмата“).

III.           Програмата влиза в сила от 01.05.2024 г. и е валидна за всички кина от веригата CINELAND. Програмата не е ограничена във времето. Синеленд си запазва правото да я прекрати при условията по-долу.

IV.           Ако се идентифицирате чрез членската си карта или профила си на сайта/приложенията на Синеленд, когато харчите пари, ние водим статистика за това и вие натрупвате точки, които по-късно можете да използвате за награди, според формулировките по-долу.

V.             Периодически може да обявяваме събития и прожекции, които ще бъдат достъпни единствено за членове на Програмата.

VI.           С регистрацията си приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате.

VII.         УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО. РЕГИСТРАЦИЯ:

чл. 7.01                 За да станете член на Програмата, трябва да се регистрирате безплатно на уебсайта ни www.cineland.bg или в приложенията ни за iOS (налично за изтегляне от Apple App Store с име Cineland) и Android (налично в Google Play с име Cineland). Която и възможност за регистрация да изберете вие ще имате един общ профил за всички електронни канали.

чл. 7.02                 Възможно е да се регистрирате за членство в Програмата и на касата на всяко от кината.

чл. 7.03                 При регистрация получавате членска карта в електронен вид.

чл. 7.04                 Синеленд не издава физическа карта за членството в Програмата.

чл. 7.05                 Задължително условие за регистрация е да потвърдите (валидирате) по електронен път имейл адреса, който сте посочили. Ще получите имейл с линк за активация. Кликнете връзката в него и с това валидацията е завършена.

чл. 7.06                 В случай, че не потвърдите имейл адреса си съгласно чл. 7.05 вашият профил се счита за неактивен и не може да бъде използван.

чл. 7.07                 На потвърденият имейл адрес ние ще ви изпращаме вашите електронни билети, електронни касови бележки, резервации, фактури, електронни ваучери и актуална информация за филми и/или новости в кината ни.

чл. 7.08                 Синеленд не носи отговорност за загубена информация, ако сте посочили недействителен имейл при регистрацията или ако загубите контрол върху посочения имейл и не сте в състояние да получавате електронна поща на този адрес.

чл. 7.09                 В електронния ви профил можете да откриете закупените онлайн билети и направените резервации.

чл. 7.10                 Членската картата може да бъде използвана във всички обекти от верига кина CINELAND, независимо къде е издадена.

чл. 7.11                 При регистрацията за Програмата трябва да предоставите вашите реални имена, имейл и телефон, които по-късно ще използваме да ви идентифицираме. Обърнете внимание, че при всяка трансакция касиерите могат да поискат да се легитимирате, особено в случаите, когато желаете да използвате точки за стока или услуга.

чл. 7.12                 Когато се регистрирате за пръв път вие ставате член на нашата лоялна програма на най-ниското 1-во ниво „Bronze“. С времето, когато натрупвате точки и преминете съответния праг повишавате нивото си на членство в по-горното. Следващото по-високо ниво е Silver, следвано от Gold и накрая Platinum. Колкото по-високо е вашето ниво на членство, толкова повече привилегии получавате.

чл. 7.13                 Как се преминава от едно ниво на членство към по-горно:

(a)    при достигане на общ обем от 500 точки – системата автоматично ще ви присъедини към 2-ро ниво на членство „Silver“;

(b)    при достигане на общ обем от 1000 точки – системата автоматично ще ви присъедини към 3-то ниво на членство „Gold“;

(c)    при достигане на общ обем от 2000 точки – системата автоматично ще ви присъедини към 4-то и най-високо ниво на членство „Platinum“;

чл. 7.14                 Как се понижава нивото на членство:

(a)    Ако за период от 6 месеца не сте правил регистрирана покупка в някое от нашите кината CINELAND системата автоматично ще понижи вашето ниво на членство с 1 степен. Например: ако сте Silver член и 6 месеца не сте реализирал/а регистрирана покупка в някой от нашите обекти, при условията на тези общи условия, системата автоматично ще понижи вашето ниво на членство на ниво Bronze.

VIII.       КАК НАТРУПВАТЕ ТОЧКИ:

чл. 8.01                 Първо, важно и задължително условие е да уведомите касиера, че имате членство в нашия клуб и да предоставите QR код на вашата членска карта от вашия профил. Това трябва да стане преди заплащане на вашата покупка!

чл. 8.02                 Ако направите поръчка или покупка и не сте уведомили служителя или не сте влезли в електронния ви профил ние няма да можем да ви начислим точки. Не е възможно добавяне на точки по-късно, дори и да представите доказателства за направена покупка.

чл. 8.03                 Като член на програмата за “Лоялни клиенти” вие получавате 1 точка за всеки 1,00 лев, с който сте заплатили стоки и/или услуги в кината CINELAND – независимо дали на касите или онлайн, но при спазване на условието на чл. 6.02.

чл. 8.04                 Точките, които получавате при покупка са с валидност 6 месеца от датата на придобиване. Ако не бъдат използвани в този срок точките биват автоматично унищожени.

чл. 8.05                 От време на време може да обявяваме промоционален „Happy Hour“, като в този период ще получавате повече точки – според обявените условия на промоцията.

IX.           КАК ХАРЧИТЕ ТОЧКИТЕ:

чл. 9.01                 Можете да размените натрупаните точки за предлагани във верига кина CINELAND продукти и/или услуги, като закупите ваучер:

НАГРАДАBRONZESILVERGOLDPLATINUM
3D ОЧИЛА92553928
ВОДА 0,5 л110664733
СОДА 0,5 л110664733
СОК ПРИСЪН 0,5 л147886344
ПЕПСИ 0,5 л1831107955
МИРИНДА 0,5 л1831107955
7UP 0,5 л1831107955
ЛИПТЪН 0,5 л1831107955
ПУКАНКИ СРЕДНИ25715411077
ПУКАНКИ ГОЛЕМИ33019814199
НАЧОС С 2 СОСА367220157110
БИЛЕТ ЗА КИНО480288206144

чл. 9.02                 Ваучерът можете да откриете във вашият електронен профил и можете да го използвате онлайн или на касата на кината CINELAND.

чл. 9.03                 Точките останали след покупка на ваучер за награда можете да използвате по-късно, но в срока на тяхната валидност.

чл. 9.04                 За да използвате натрупаните точки в дадена карта, трябва:

(a)    Да сте титуляр на картата;

(b)    Да я представите на касиера преди трансакцията;

(c)    Да се легитимирате, че вие сте титуляр на картата.

чл. 9.05                 Натрупаните точки са с валидност 6 месеца от датата на покупката, с която са начислени. Ако не похарчите точките си преди изтичане на срока на валидността им, точките ви ще бъдат унищожени.

X.             ЗАБРАНА ЗА ОСРЕБРЯВАНЕ НА ТОЧКИ В ПАРИ / ПРОДАЖБА НА ЗАКУПЕНИ С ТОЧКИ УСЛУГИ/ПРОДУКТИ

чл. 10.01              Абсолютно е забранено заменянето на точки, срещу които да ви изплатим левовата им равностойност в пари.

чл. 10.02              Абсолютно е забранено препродажбата на билети, услуги или продукти, които са закупени чрез точки.

XI.           ДРУГИ УСЛОВИЯ:

чл. 11.01              Всякакви проблеми с Програмата трябва да бъдат сигнализирани в тридневен срок на [email protected]. Имейлът със сигнала трябва да е изпратен от регистрирания при издаване на картата и-мейл адрес.

чл. 11.02              Синеленд не носи отговорност, ако в следствие на кражба/загуба се случи злоупотреба с натрупаните точки.

чл. 11.03              Абсолютно е забранено прехвърляне на точки от една карта на друга или от един акаунт в друг.

чл. 11.04              Дневно можете да натрупвате точки само от две трансакции, като максимума точки за една трансакция е 100 точки.

чл. 11.05              В една трансакция можете да използвате само една карта.

чл. 11.06              Не може да използвате в една трансакция частично заплащане с пари и частично с точки. Посочените точки са неснижаеми и не подлежат на никакви отстъпки. Натрупаните точки не са пари и не могат да бъдат обменяни за пари, съответно Клубната карта за Програмата не е кредитна или дебитна карта и с нея не могат да се извършват финансови операции.

XII.         Периодично Синеленд има право да изтрие всички натрупани и неизползвани точки, като преди това ще даде едномесечен срок на клиентите да използват натрупаните точки. Проверете вашия профил в уебсайта, за да видите каква е валидността на натрупаните точки.

XIII.       Синеленд си запазва правото едностранно и без предизвестие да променя настоящите правила, да увеличава или намалява цените на картите, броя на точките за замяна с продукти/услуги, както и вида на продуктите, участващи в програмата. Информация за условията за използване на картата ще бъде публикувана на ЛОЯЛНА ПРОГРАМА – Cineland

XIV.      В случай, че една карта не е използвана повече от 6 месеца, считано от датата на нейното издаване, Синеленд има право едностранно да я закрие и да изтрие натрупаните точки до момента.

XV.        Синеленд се задължава да не прекратява настоящата програма за “Лоялни клиенти” без предизвестие. Минималното предизвестие, с което Синеленд ще уведоми клиентите, е 1 (един) месец.

XVI.      Картата се издава от и остава собственост на СИНЕЛЕНД.

XVII.    Картата не може да се споделя с други лица. Тя е индивидуална и може да бъде използвана само от вас.